Het opmetselen van gevels in nieuwbouw vereist een steiger met de volgende specifieke eigenschappen: Een veilige en snel te realiseren tijdelijke werkvloer die de vormen van het gebouw goed volgt. De gewenste belastingklasse voor het aanvoeren en opperen van materiaal. Het realiseren van variabele steigerbreedte om de opening tussen de steiger en de gevel aan te passen voor en na het metselen. Het realiseren van een juiste stahoogte en materiaalaanvoerhoogte tijdens het metselen. Met de Layher Allround systeemsteiger kunnen allerlei voorkomende situaties worden opgevangen door middel van specifieke onderdelen zoals uitschuifbare hulpkortelingen, consoles en metselconsoles.