Samengevatte verhuur-/ huurvoorwaarden Industieweg 7a 1566 JP Assendelft Tel: 075 6284670 Mob: 06 54355293 (24 uur) Fax: 075 6220209 Mail: info@atheco.nl KVK: 34333072 ABN-AMRO: 57.32.70.864

De huur vangt aan op het moment dat het gehuurde ons depot verlaat en eindigt op het moment van terugkeer in ons depot.


Het gehuurde is voor rekening en risico van de huurder, vanaf het moment van het verlaten van ons depot, tot aan het moment van terugkeer in ons depot.


Vanaf het moment dat gehuurde goederen ons depot verlaten, tot aan het moment dat deze goederen weer in ons depot zijn aangeleverd zijn deze goederen onverzekerd. Alle risico’s, waaronder brand, diefstal en vermissing zijn voor rekening van de huurder. Deze voorwaarde gelden niet wanneer er een aparte verzekering word afgesloten.


Alle door ons afgegeven prijzen zijn in Euro’s en exclusief 21% BTW.

Prijswijzigingen voorbehouden.


Eventueel prijs- en modelwijzigingen onder voorbehoud. De huurder dient de aan- en toebehoren die nodig zijn om het gehuurde naar behoren te laten functioneren, bij ons aan te schaffen. Dit om te bevorderen dat de originele aan- en toebehoren worden gebruikt en de garantie behouden blijft.


Schades, ontstaan door onoordeelkundig gebruik van het gehuurde, of het slechts gedeeltelijk doen van het dagelijks onderhoud daaraan, zijn voor rekening van de huurder.


Het gehuurde wordt bedrijfsgereed, vrij van uitwendige beschadigingen en schoon aan de huurder beschikbaar gesteld. In dezelfde staat dient het gehuurde weer terug te worden geleverd aan ons depot.